जगती हाच खरा पुरुशर्थ  • Title: Jagati Hach Khara Purusharth
  • Genre: Patriotic
  • Language: Marathi
  • Length: 4:00 minutes (2.29 MB)
  • Format: MP3 Stereo 22kHz 80Kbps (CBR)

जगती हाच खरा पुरुषार्थ॥ध्रु॥

या शरिराच्या कणाकणातुन
वसे त्यागमय जिवंत जीवन
व्यवहारी ते दावी उजळुन
जगतो सेवेच्या श्वासावर होत असे पुरुषार्थ॥१॥

जगेल अवयव का शरिराविण
घटक जगे का समाज सोडुन
या तत्त्वाने जगतो जीवन
समाज सारा कुटुंब गणिले सोडुनिया निज स्वार्थ॥२॥

परिस्थितीच्या चक्रव्युहातुन
झुंजत असता भ्रमते जीवन
परि ध्रुवावर दृष्टी खिळवुन
अंकित करता स्थान यशाचे होते जीवन सार्थ॥३॥

संसाराचे पाश तोडले
सौख्याशेचे नाव सोडले
जीवनकार्यी विलीन केले
व्यक्तित्वाला पार विसरलो केवळ राष्ट्रहितार्थ॥४॥

परि सत्त्वाचे तेज न साहुन
उफाळले खळ हे अपवाद न
रामहि गेले वनवासातुन
ग्रहण लागले सूर्यासम तरि साधियला परमार्थ॥५॥

एक वेळ रवि होइल शीतल
होइल अणुसम भव्य हिमाचल
राहणार परि आम्ही निश्चल सत्य असे साह्यार्थ॥६॥

jagatī hāca kharā puruṣārtha ||dhru||

yā śarirācyā kaṇākaṇātuna
vase tyāgamaya jivaṁta jīvana
vyavahārī te dāvī ujaḻuna
jagato sevecyā śvāsāvara hota ase puruṣārtha ||1||

jagela avayava kā śarirāviṇa
ghaṭaka jage kā samāja soḍuna
yā tattvāne jagato jīvana
samāja sārā kuṭuṁba gaṇile soḍuniyā nija svārtha ||2||

paristhitīcyā cakravyuhātuna
jhuṁjata asatā bhramate jīvana
pari dhruvāvara dṛṣṭī khiḻavuna
aṁkita karatā sthāna yaśāce hote jīvana sārtha ||3||

saṁsārāce pāśa toḍale
saukhyāśece nāva soḍale
jīvanakāryī vilīna kele
vyaktitvālā pāra visaralo kevaḻa rāṣṭrahitārtha ||4||

pari sattvāce teja na sāhuna
uphāḻale khaḻa he apavāda na
rāmahi gele vanavāsātuna
grahaṇa lāgale sūryāsama tari sādhiyalā paramārtha ||5||

eka veḻa ravi hoila śītala
hoila aṇusama bhavya himācala
rāhaṇāra pari āmhī niścala satya ase sāhyārtha ||6||


Hats off Girishji. Herd your voice after a long time.

hriday helavun gelay maze!!

girishji ajun kaay bolnaar..........

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options