भरतभूमिच्या हृदयांतरिचे-Bharat Bhumichya Hridayantariche  • Title: Bharat Bhumichya Hridayantariche Ipsit Purna Karave
  • Genre: Bharat
  • Language: Marathi
  • Length: 5:20 minutes (3.67 MB)
  • Format: MP3 Stereo 44kHz 96Kbps (CBR)

भरतभूमीच्या हृदयांतरीचे इप्सित पूर्ण करावे
समर्पणातून अमुच्या येथे राष्ट्र महान घडावे

शतशतकांची उसासणारी मनी अस्फुट वेदना
पराभवाची गाथा गाते उदासवाणी करुणा
दीर्घकालचे शल्य हरावे मनीचे आर्त पुरावे ॥१॥

आज चालली कितिक पाऊले ध्येयपथावरती
परिश्रमातुन यांच्या येईल स्वर्ग धरेवरती
संघशक्तीच्या सामर्थ्याने हिणकस दुरित जळावे ॥२॥

या भूमीचे दैन्य हरावे कुणीही नसावे पतित
कणकण येथील सुवर्ण व्हावा निर्झर अमृत भरीत
श्रीरामाच्या देशामध्ये पावन मंगल व्हावे ॥३॥

English Transliteration:
bharatabhūmīcyā hṛdayāṁtarīce ipsita pūrṇa karāve
samarpaṇātūna amucyā yethe rāṣṭra mahāna ghaḍāve

śataśatakāṁcī usāsaṇārī manī asphuṭa vedanā
parābhavācī gāthā gāte udāsavāṇī karuṇā
dīrghakālace śalya harāve manīce ārta purāve ||1||

āja cālalī kitika pāūle dhyeyapathāvaratī
pariśramātuna yāṁcyā yeīla svarga dharevaratī
saṁghaśaktīcyā sāmarthyāne hiṇakasa durita jaḻāve ||2||

yā bhūmīce dainya harāve kuṇīhī nasāve patita
kaṇakaṇa yethīla suvarṇa vhāvā nirjhara amṛta bharīta
śrīrāmācyā deśāmadhye pāvana maṁgala vhāve ||3||


Plesase give titles in Marathi(Devnagari)
कृपया शीर्षके मराठीत(देवनागरीत) द्यावीत, हि विनंती.

SB Dev

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options