वेदमंत्राहून आम्हां वंद्य Vedmantrahun Aamha  • Title: Vedmantrahun
  • Genre: Patriotic
  • Language: Marathi
  • Length: 2:20 minutes (1.6 MB)
  • Format: MP3 Stereo 44kHz 96Kbps (CBR)

वेदमंत्राहून आम्हां वंद्य, वंदे मातरम् ॥

वेदमंत्राहून आम्हां, वंद्य वंदे मातरम्‌ , वंद्य वंदे मातरम्‌ ॥ध्रु॥

माउलीच्या मुक्ततेचा, यज्ञ झाला भारती ।
त्यात लाखो वीर देती, जीविताच्या आहुती ।
आहुतींनी सिद्ध केला, मंत्र वंदे मातरम्‌ ॥१॥

याच मंत्राने मृतांचे, राष्ट्र सारे जागले ।
शस्त्रधारी निष्ठुरांशी, शांतीवादी झुंजले ।
शस्त्रहीना एक लाभे, मंत्र वंदे मातरम्‌ ॥२॥

निर्मिला हा मंत्र ज्यांनी, आचरीला झुंजुनी ।
ते हुतात्मे देव झाले, स्वर्गलोकी जाउनी ।
गा तयांच्या आरतीचे, गीत वंदे मातरम्‌ ॥३॥

गीत : ग. दि. माडगूळकर
संगीत : सुधीर फडके
स्वर : सुधीर फडके
चित्रपट : ‘वंदे मातरम्’ (१९४८)


tell every words meaning

jabardast...

I was searching for this song since long......

If any more such sites are available, PLZZZ inform me!!!!!

शतशः धन्यवाद !

व्दे मातरम्

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options