समुद्रमंथन करता घडले Samudramanthan Karata Ghadale  • Title: Samudramanthan Karata Ghadale
  • Genre: Bharat
  • Language: Marathi
  • Length: 5:29 minutes (3.77 MB)
  • Format: MP3 Stereo 44kHz 96Kbps (CBR)
If you have the lyrics (words) of this song, please send it to us by submitting it in the comments section below. Thanks!

समुद्र मंथन करता घडले अखेर अमृतपान
अविरत अपुल्या परिश्रमातुन होईल राष्ट्रोद्धार

निज स्वताला गाडून घेता वृक्ष डौलदार
दोषा मधल्या तपाराधने फुलपाखरू सुंदर
साधनेतया सतत अंतरी भारतभूचे ध्यान

मातृभूमीच्या सुरेखरुपा सुरात आळवावे
संस्कारांनी सुपुत्र घडवुनी तिजला सजवावे
सत्कर्मांच्या अभिषेकांनी घडवू अमृतस्नान

सहनाववतु मंत्र एकीचा हृदयातुनी गत
नव उन्मेष शालिनी प्रतिमा सर्व दूर प्रकटता
नित्यनूतना हिंदू संस्कृतीत संचरेल नव प्राण

Corrections...Hoil rashtrotthan
Bij swatahala gadun gheta
Kosha madhalya tParadhane

This song is good

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options