Bhagavantache jaya Labhale-भगवंताचे जया लाभले (Marathi)

We do not have the Audio (MP3) of this song available on this website. If you have the audio, please send it to us by uploading it here. Thanks!

भगवंताचे जया लाभले। चिर विजयी वरदान।
संघा वाचुन कोण स्विकारिल। काळाचे आव्हान॥धृ॥

परंपरचे पौरुषाचे।पराक्रमी पुरुषांचे।
पुनीत पावन घडते येथे।पुजन वसुंधरेचे।
मांगल्याचे पावित्र्याचे। राष्ट्रीय चारित्र्याचे।
संघशक्तिने चरित्र घडते। बाल-तरुण-प्रौढाचे।
इथेच मिळतो मायभूमिला। अग्रपुजेचा मान॥१॥

पुण्यपुरातन इथे सनातन।ध्वज भगवा आमुचा
ग्राम नगर गिरिकंदरि डोले। जगी दिग्विजयाचा।
विश्वगुरुपदी सदा नांदला।विजयी जगताचा।
नानक गुरुचा महाराणाचा। विक्रमी शिवबाचा।
नील अंबरी फडकत असता। चढे नवे अवसान॥२॥

काल्पनीक प्रांतांच्या सीमा।भेद इथे ते सरले।
जाति-पंथ-भाषेचे अंकुर।कधी न इथे रुजले।
भिन्नत्वातुन अभिन्नतेचे।विशाल मंदिर उठले।
अंजिक्य-अविचल मंदिरात या।केशवदर्शन घडले।
कोटि कोटि हृदयांत चिरंतन। कार्याचा अभिमान॥३॥

bhagavaṁtāce jayā lābhale | cira vijayī varadāna|
saṁghā vācuna koṇa svikārila | kāḻāce āvhāna ||dhṛ ||

paraṁparace pauruṣāce parākramī puruṣāṁce |
punīta pāvana ghaḍate yethe pujana vasuṁdharece |
māṁgalyāce pāvitryāce | rāṣṭrīya cāritryāce |
saṁghaśaktine caritra ghaḍate | bāla-taruṇa-prauḍhāce |
itheca miḻato māyabhūmilā | agrapujecā māna ||1||

puṇyapurātana ithe sanātana |dhvaja bhagavā āmucā
grāma nagara girikaṁdari ḍole | jagī digvijayācā |
viśvagurupadī sadā nāṁdalā |vijayī jagatācāa |
nānaka gurucā mahārāṇācā | vikramī śivabācā |
nīla aṁbarī phaḍakata asatā | caḍhe nave avasāna ||2||

kālpanīka prāṁtāṁcyā sīmā |bheda ithe te sarale |
jāti-paṁtha-bhāṣece aṁkura kadhī na ithe rujale|
bhinnatvātuna abhinnatece|viśāla maṁdira uṭhale|
aṁjikya-avicala maṁdirāta yā keśavadarśana ghaḍale |
koṭi koṭi hṛdayāṁta ciraṁtana | kāryācā abhimāna ||3||

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options