Bharat me fir Bhagawaa dhwja-भारत मे फिर भगवा ध्वज

We do not have the Audio (MP3) of this song available on this website. If you have the audio, please send it to us by uploading it here. Thanks!

भारत मे फिर भगवा ध्वज फिर भगवा ध्वज लेहराएगा
भारत की यह पुण्यभूमी फिर रामराज्य बन जाएगा ॥धृ॥

कौन बनेगा अर्जुन योद्धा कौन कृष्ण बन जाएगा
कौन भारत की डुबती नय्या आकर पार लगाएगा
धीर धरो ए हिन्दू वीरो वह दिन फिर भी आएगा
जब भारत का बच्चा बच्चा मातृभक्त बन जाएगा ॥१॥

कौन वीर शिवाजी बनकर यवनोंके सिर फोडेगा
कौन वीर अभिमन्यू बनकर चक्रव्यूह को तोडेगा
मत घबराओ हिन्दु वीरो वह दिन फिर बन आएगा
जब भारत का बच्चा बच्चा देशभक्त बन जायेगा ॥२॥

चल चल करती गंगा-यमुना कहो क्या गुण ये लाती है
अपनी कलकल की वाणी से क्या संदेश सुनाती है
धीर धरो ये हिन्दू वीरो वह दिन फिर भी आएगा
जब भारत का बच्चा बच्चा रामभक्त बन जायेगा ॥३॥

bhārata me phira bhagavā dhvaja phira bhagavā dhvaja leharāegā
bhārata kī yaha puṇyabhūmī phira rāmarājya bana jāegā ||dhṛ||

kauna banegā arjuna yoddhā kauna kṛṣṇa bana jāegā
kauna bhārata kī ḍubatī nayyā ākara pāra lagāegā
dhīra dharo e hindū vīro vaha dina phira bhī āegā
jaba bhārata kā baccā baccā mātṛbhakta bana jāegā ||1||

kauna vīra śivājī banakara yavanoṁke sira phoḍegā
kauna vīra abhimanyū banakara cakravyūha ko toḍegā
mata ghabarāo hindu vīro vaha dina phira bana āegā
jaba bhārata kā baccā baccā deśabhakta bana jāyegā ||2||

cala cala karatī gaṁgā-yamunā kaho kyā guṇa ye lātī hai
apanī kalakala kī vāṇī se kyā saṁdeśa sunātī hai
dhīra dharo ye hindū vīro vaha dina phira bhī āegā
jaba bhārata kā baccā baccā rāmabhakta bana jāyegā ||3||

Nice song jay jay shri ram

ןคเ รђгєє гค๓ ßђăïšãђ๒

जय भारत

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options