Chala Nighu ya Sarasavoni-चला निघु या सरसावोनी (Marathi)

We do not have the Audio (MP3) of this song available on this website. If you have the audio, please send it to us by uploading it here. Thanks!

चला निघु या सरसावोनी देशाच्या उध्दरणी॥ धृ ॥

विसकटलेले अवघे जीवन खंत जयांना याची
पडती स्वप्ने उत्थानाची उज्ज्वल भवितव्याची
जागरुक अभिमानी असले असती जे जे कोणी॥१॥

उधानलेल्या जलधीसंगे यावा झंझावात
तशी देउनी पराक्रमाला अभिमानाची साथ
परक्यांची या टाकू पुसुनी येथिल नावनिशाणी॥२॥

त्रिखंडात दुमदुमुनी जावी जरि राष्ट्राची कीर्ती
कार्यमग्नता जीवन व्हावे मृत्यू ही विश्रांती
भेद विरावे स्फुरण चढावे नवशुभ आकांक्षांनी॥३॥

ईर्ष्या अमुची कधी नसावी क्षणिक पुराचे पाणी
कसे व्हायचे अशी नसावी खचलेली जनवाणी
हासत जावे काट्यावरुनी तरुणांनि अनवाणी॥४॥

उठता आपण नमतिल विघ्ने महाभयंकर आता
काय न केला आपण मर्दन तुंग हिमाचल माथा?
विलंब का मग आणु वैभव लीलेने जिंकोनी॥५॥

calā nighu yā sarasāvonī deśācyā udhdaraṇī || dhṛ ||

visakaṭalele avaghe jīvana khaṁta jayāṁnā yācī
paḍatī svapne utthānācī ujjvala bhavitavyācī
jāgaruka abhimānī asale asatī je je koṇī ||1||

udhānalelyā jaladhīsaṁge yāvā jhaṁjhāvāta
taśī deunī parākramālā abhimānācī sātha
parakyāṁcī yā ṭākū pusunī yethila nāvaniśāṇī||2||

trikhaṁḍāta dumadumunī jāvī jari rāṣṭrācī kīrtī
kāryamagnatā jīvana vhāve mṛtyū hī viśrāṁtī
bheda virāve sphuraṇa caḍhāve navaśubha ākāṁkṣāṁnī ||3||

īrṣyā amucī kadhī nasāvī kṣaṇika purāce pāṇī
kase vhāyace aśī nasāvī khacalelī janavāṇī
hāsata jāve kāṭyāvarunī taruṇāṁni anavāṇī ||4||

uṭhatā āoapaṇa namatila vighne mahābhayaṁkara ātā
kāya na kelā āpaṇa mardana tuṁga himācala māthā
vilaṁba kā maga āṇu vaibhava līlene jiṁkonī ||5||

9503941220 ya whats up number ver audio pathva

नमस्कार,
माझ्याकडे या गाण्याचे ऑडीओ आहे, ते कसे पाठवायचं ते सांगा मी पाठवतो.
धन्यवाद.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options