Dishadishatun punha ghumu dya-दिशादिशातुन पुन्हा घुमु द्या (मराठी)

We do not have the Audio (MP3) of this song available on this website. If you have the audio, please send it to us by uploading it here. Thanks!

दिशादिशातुन पुन्हा घुमु द्या
हिन्दुत्वाची ललकारी ॥धृ॥

नभ झाकळले घन मेघांनी
उठता वादळ दाहि दिशांनी
कोसळणाऱ्या जलधारांनी
आग नसे ही विझणारी ॥१॥

परचक्राची कसली भीती
रिपु निर्दालक आमुची कीर्ती
नरसिंहाची प्रकटे शक्ति
अरिचे काळिज चिरणारी ॥२॥

दारिद्र्याची अज्ञानाची
चीड आमुच्या दुर्बलतेची
धर्माची का घडते विक्री
बोच मनी ही सलणारी ॥३॥

उठा हिंदुनो या सांगाती
संघशक्तिची घेउ प्रचीती
पुरुषार्थाची साक्ष तळपती
यशोध्वजाही दुलणारी ॥४॥

diśādiśātuna punhā ghumu dyā
hindutvācī lalakārī ||dhṛ||

nabha jhākaḻale ghana meghāṁnī
uṭhatā vādaḻa dāhi diśāṁnī
kosaḻaṇāyā jaladhārāṁnī
āga nase hī vijhaṇārī ||1||

paracakrācī kasalī bhītī
ripu nirdālaka āmucī kīrtī
narasiṁhācī prakaṭe śakti
arice kāḻija ciraṇārī ||2||

dāridryācī ajñānācī
cīḍa āmucyā durbalatecī
dharmācī kā ghaḍate vikrī
boca manī hī salaṇārī ||3||

uṭhā hiṁduno yā sāṁgātī
saṁghaśakticī gheu pracītī
puruṣārthācī sākṣa taḻapatī
yaśodhvajāhī dulaṇārī ||4||

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options