Durdamya Hogi Jab Asha-दुर्दम्य होगी जब आशा आकांक्षा

We do not have the Audio (MP3) of this song available on this website. If you have the audio, please send it to us by uploading it here. Thanks!

दुर्दम्य होगी जब आशा आकांक्षा संग्राम संगीत गायें सभी।
देशार्थ होवेंगे त्यागी संक्रांति सच्ची मनायें तभी॥

हुआ भ्रष्ट माता का मन्दिर ये
वह छिन्न-विछिन्न सूना पडा रे
नीचे ध्वजा हाय जो गिर पडी है
मिलकर उठा लें उसे हम सभी
फहरेगी आकाश में शान से जब संक्रांति सच्ची मनाएँ तभी॥

सुवर्णादि से तोड़ चट्टान सारे
उन्हें क्यों न कोई भले ही जला दे
हुई राख भारत की सुख सम्पदा की
रही राख बाकी बचा है न कुछ भी
जब राख हो दूर अंगार भभके संक्रांति सच्ची मनायें तभी॥

यदि चाहते हो निज देश रक्षा
निज संस्कृति के सह धर्म भाषा
कर्तव्य-दीक्षा हम संघ की लें
बन्धुत्व-बन्धन् में निज को बँधा लें
जब हिन्दु सारे सुख शांति पावें संक्रांति सच्ची मनायें तभी॥

आकाश में जब चढेगा रवि
स्वयं नष्ट होगी निशा दानवी
उठो भाइ जागो कटीबध्द होकर
संदेश घर-घर सुनायें अभी
जब हिन्दु सारे बने क्षात्रधर्मी संक्रांति सच्ची मनायें तभी॥

durdamya hogī jaba āśā ākāṁkṣā saṁgrāma saṁgīta gāyeṁ sabhī |
deśārtha hoveṁge tyāgī saṁkrāṁti saccī manāyeṁ tabhī ||

huā bhraṣṭa mātā kā mandira ye
vaha chinna-vichinna sūnā paḍā re
nīce dhvajā hāya jo gira paḍī hai
milakara uṭhā leṁ use hama sabhī
phaharegī ākāśa meṁ śāna se jaba saṁkrāṁti saccī manāe tabhī ||

suvarṇādi se toṛa caṭṭāna sāre
unheṁ kyoṁ na koī bhale hī jalā de
huī rākha bhārata kī sukha sampadā kī
rahī rākha bākī bacā hai na kucha bhī
jaba rākha ho dūra aṁgāra bhabhake saṁkrāṁti saccī manāyeṁ tabhī ||

yadi cāhate ho nija deśa rakṣā
nija saṁskṛti ke saha dharma bhāṣā
kartavya-dīkṣā hama saṁgha kī leṁ
bandhutva-bandhan meṁ nija ko badhā leṁ
jaba hindu sāre sukha śāṁti pāveṁ saṁkrāṁti saccī manāyeṁ tabhī ||

ākāśa meṁ jaba caḍhegā ravi
svayaṁ naṣṭa hogī niśā dānavī
uṭho bhāi jāgo kaṭībadhda hokara
saṁdeśa ghara-ghara sunāyeṁ abhī
jaba hindu sāre bane kṣātradharmī saṁkrāṁti saccī manāyeṁ tabhī ||

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options