Ekata Adnyankita ha-एकता आज्ञांकिता हा (Marathi)

We do not have the Audio (MP3) of this song available on this website. If you have the audio, please send it to us by uploading it here. Thanks!

एकता आज्ञांकिता हा मंत्र अमुचे अंतरी
श्वासनिश्वासातुनी निष्ठा असे नेत्यावरी॥

अम्हीच स्वेच्छेने केले अधीन जीवन राष्ट्राच्या
दिली खंडणी कर्तृत्वाची एकमुखाने संघाच्या
या प्राणावर निज नेत्याची केवळ इच्छा अधिकारी॥ १ ॥

युक्तीबुद्धीने सहजपणे दूर करावी जनभ्रांती
संघटनेची स्थिती पहाया रोज जमावे एकांती
महत्कार्य यातून घडावे वाजु लागता रणभेरी॥ २ ॥

स्नेह जमवूनी ईर्ष्येने अणूअणूतूनी राष्ट्राच्या
अंखड लावू दीपमालिका ज्वलंत अंत:करणाच्या
संकेताची वाट पाहतिल अनंत ज्योती घरोघरी॥ ३ ॥

स्फुल्लिंगातुन वायूने अलोट उठती दावाग्नी
जलबिंदूंच्या प्रचंड धारा सृष्टी बुडविती लाटांनी
शक्तिसंचयातून पूर्तता सामर्थ्याची भयकारी॥ ४॥

ekatā ājñāṁkitā hā maṁtra amuce aṁtarī
śvāsaniśvāsātunī niṣṭhā ase netyāvarī ||

amhīca svecchene kele adhīna jīvana rāṣṭrācyā
dilī khaṁḍaṇī kartṛtvācī ekamukhāne saṁghācyā
yā prāṇāvara nija netyācī kevaḻa icchā adhikārī || 1 ||

yuktībuddhīne sahajapaṇe dūra karāvī janabhrāṁtī
saṁghaṭanecī sthitī pahāyā roja jamāve ekāṁtī
mahatkārya yātūna ghaḍāve vāju lāgatā raṇabherī || 2 ||

sneha jamavūnī īrṣyene aṇūaaṇūtūnī rāṣṭrācyā
aṁkhaḍa lāvū dīpamālikā jvalaṁta aṁtakaraṇācyā
saṁketācī vāṭa pāhatila anaṁta jyotī gharogharī || 3 ||

sphulliṁgātuna vāyūne aloṭa uṭhatī dāvāgnī
jalabiṁdūṁcyā pracaṁḍa dhārā sṛṣṭī buḍavitī lāṭāṁnī
śaktisaṁcayātūna pūrtatā sāmarthyācī bhayakārī || 4 ||

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options