Jag Hindustan-जाग हिन्दुस्थान

We do not have the Audio (MP3) of this song available on this website. If you have the audio, please send it to us by uploading it here. Thanks!

जाग हिन्दुस्थान सोये जाग हिन्दुस्थान।

जाग राणा-कुल अमर हे
कुल-शिवा के वीर-वर हे
कर रही आह्वान जननी व्यथित व्याकुल प्राण॥१॥

तज परस्पर कलह मन की
साधना कर संगठन की
भर अपरिमित प्रेम उर गा दे प्रलय के गान॥२॥

ओ हिमालय तू गरज पड़
आज अपना मौन तज कर
थरथर जाये धरा उठा जाय उदधि उफान॥३॥

प्राप्त चिर-गौरव करे माँ
गात्र चिर-वैभव भरे माँ
वन्दिता हो अर्चिता हो हो पुनः उत्थान॥४॥

राष्त्र-ध्वज से स्फूर्ति लेकर
मृत-शिला को मूर्ति देकर
शीघ्र आलस को भगा दें आज जीवन दान॥५॥

jāga hindusthāna soye jāga hindusthāna |

jāga rāṇā-kula amara he
kula-śivā ke vīra-vara he
kara rahī āhvāna jananī vyathita vyākula prāṇa ||1||

taja paraspara kalaha mana kī
sādhanā kara saṁgaṭhana kī
bhara aparimita prema ura gā de pralaya ke gāna ||2||

o himālaya tū garaja paṛa
āja apanā mauna taja kara
tharathara jāye dharā uṭhā jāya udadhi uphāna ||3||

prāpta cira-gaurava kare mā
gātra cira-vaibhava bhare mā
vanditā ho arcitā ho ho punaḥ utthāna ||4||

rāṣtra-dhvaja se sphūrti lekara
mṛta-śilā ko mūrti dekara
śīghra ālasa ko bhagā deṁ āja jīvana dāna ||5||

Jab nagadha bj hi chuka h sarhd par setan ka

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options