Ladhata Ladhata Aatmasamarpan-लढता लढता आत्मसमर्पण (Marathi)

We do not have the Audio (MP3) of this song available on this website. If you have the audio, please send it to us by uploading it here. Thanks!

लढता लढता आत्मसमर्पण
मरण नव्हे रे ते चिर- जीवन॥

पायातिल जो होउन पत्थर
स्वातंत्र्याचे उभवी मंदिर
थोर खरोखर तो कळसाहुन॥१॥

निजप्राणांची उजळून ज्योती
ही आईची असे आरती
हे चरणांचे तिच्याच पूजन॥२॥

यज्ञाची ही असे सांगता
आयुष्याची हीच सफलता
हे राष्ट्राचे अपुल्या भूषण॥३॥

या वीरांची जीवन गाथा
मूर्तिमंत ती असे अस्मिता
ते स्फूर्तीचे निधान पावान॥४॥

गर्व आइला अशा मुलांचा
सन्मानच तो जन्म -भूमिचा
कृतार्थ माता त्यांना प्रसवुन॥५॥

दिव्यात्वाची इथे प्रचीती
अमर तयांची जगात कीर्ती
स्मृतीस त्यांच्या त्रिवार वंदन॥६॥

laḍhatā laḍhatā ātmasamarpaṇa
maraṇa navhe re te cira- jīvana ||

pāyātila jo houna patthara
svātaṁtryāce ubhavī maṁdira
thora kharokhara to kaḻasāhuna ||1||

nijaprāṇāṁcī ujaḻūna jyotī
hī āīcī ase āratī
he caraṇāṁce ticyāca pūjana ||2||

yajñācī hī ase sāṁgatā
āyuṣyācī hīca saphalatā
he rāṣṭrāace apulyā bhūṣaṇa ||3||

yā vīrāṁcī jīvana gāthā
mūrtimaṁta tī ase asmitā
te sphūrtīce nidhāna pāvāna ||4||

garva āilā aśā mulāṁcā
sanmānaca to janma -bhūmicā
kṛtārtha mātā tyāṁnā prasavuna ||5||

divyātvācī ithe pracītī
amara tayāṁcī jagāta kīrtī
smṛtīsa tyāṁcyā trivāra vaṁdana ||6||

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options