Mama Dhyey dhwaja ja-मम ध्येय ध्वजा जा वरी वरी (Marathi)

We do not have the Audio (MP3) of this song available on this website. If you have the audio, please send it to us by uploading it here. Thanks!

मम ध्येय ध्वजा जा वरी वरी
डौलांत फडक तूनभांतरी॥धृ॥

रुप तुझे ते उदात्त उज्ज्वल
अक्षय ठसले ह्रत्पटलावर
ध्यास लागला तुझाच दृढतर
मी प्राणपणे तुज धरी करी॥१॥

विश्व पाहिले मी तव ठायी
मोक्ष देखिला तुझ्याच ठायी
अन् रमलो मी तुझ्याच पायी
झालीत वादळे शांत उरी ॥२॥

सुप्त शक्ति तव ठायि दिव्यतर
मज झाला तत्साक्षात्कार
अन् ओळखिले मज मी सत्वर
त्वतेज उजळले ह्रदंतरी॥३॥

कर्तृत्वाच्या विश्वासावर
अविचल श्रध्दाभक्तिबळावर
जीवन माझे निर्भय निर्भर
रे नेइन तुज वैभवशिखरी॥४॥

कळिकाळाशी टक्कर देइन
सावरीन कोसळते गगन
सप्त समुद्रे तव पद न्हाणिन
परि असो एक तव कृपा शिरी॥५॥

mama dhyeya dhvajā jā varī varī
ḍaulāṁta phaḍaka tūnabhāṁtarī ||dhṛ||

rupa tujhe te udātta ujjvala
akṣaya ṭhasale hratpaṭalāvara
dhyāsa lāgalā tujhāca dṛḍhatara
mī prāṇapaṇe tuja dharī karī ||1||

viśva pāhile mī tava ṭhāyī
mokṣa dekhilā tujhyāca ṭhāyī
an ramalo mī tujhyāca pāyī
jhālīta vādaḻe śāṁta urī ||2||

supta śakti tava ṭhāyi divyatara
maja jhālā tatsākṣātkāra
an oḻakhile maja mī satvara
tvateja ujaḻale hradaṁtarī ||3||

kartṛtvācyā viśvāsāvara
avicala śradhdābhaktibaḻāvara
jīvana mājhe nirbhaya nirbhara
re neina tuja vaibhavaśikharī ||4||

kaḻikāḻāśī ṭakkara deina
sāvarīna kosaḻate gagana
sapta samudre tava pada nhāṇina
pari aso eka tava kṛpā śirī ||5||

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options