Pralay Ki Kar Garjana-प्रलय की कर गर्जना

We do not have the Audio (MP3) of this song available on this website. If you have the audio, please send it to us by uploading it here. Thanks!

प्रलय की कर गर्जना हिमवान।
चूर कर दे शत्रु का अभिमान॥१॥

शत्रु का आघात सह ले ढाल बनकर
माँ मिटा दे आज रिपु को काल बनकर
जाग प्रहरी फिर विदेशी जाल बुनकर
कर रहे आघात तेरी हरित भू पर
धर्म रक्षण हेतु बन भगवान॥२॥

दे उठा तू शम्भु शिव को आज फिर से
दे निकलने प्रबल विष की धार शिर से
चक्षु अपना खोल दे वह शत्रु जिससे
भस्म होवे धरा काँपे गगन भय से
लोकहित में फिर करें विषपान॥३॥

दे भवानी शक्ति अक्षय औ विजयवर
हो सबल हम ध्येय निष्ठित ध्येय लेकर
केसरी बाना सजाये ध्वजा लेकर
कर रहे रण-गान कर में खड्ग धर कर
भारत भू पर हुआ स्वर्ण -विहान॥४॥

pralaya kī kara garjanā himavāna |
cūra kara de śatru kā abhimāna ||1||

śatru kā āghāta saha le ḍhāla banakara
mā miṭā de āja ripu ko kāla banakara
jāga praharī phira videśī jāla bunakara
kara rahe āghāta terī harita bhū para
dharma rakṣaṇa hetu bana bhagavāna ||2||

de uṭhā tū śambhu śiva ko āja phira se
de nikalane prabala viṣa kī dhāra śira se
cakṣu apanā khola de vaha śatru jisase
bhasma hove dharā kāpe gagana bhaya se
lokahita meṁ phira kareṁ viṣapāna ||3||

de bhavānī śakti akṣaya au vijayavara
ho sabala hama dhyeya niṣṭhita dhyeya lekara
kesarī bānā sajāye dhvajā lekara
kara rahe raṇa-gāna kara meṁ khaḍga dhara kara
bhārata bhū para huā svarṇa -vihāna ||4||

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options