Shat Shat Dipa Prajwalit hai Par-शत-शत दीप प्रज्वलित हैं पर

We do not have the Audio (MP3) of this song available on this website. If you have the audio, please send it to us by uploading it here. Thanks!

शत-शत दीप प्रज्वलित हैं पर
मिट न सका जग का अंधियारा।
आओ जीवन दीप जलाकर
करें प्रकाशित भारत सारा॥

आज पुनः व्याकुल हो जननी
आर्तनाद कर बुला रही है।
व्यथित दिशाएँ क्रन्दन कर तब
पौरुष को ललकार रही हैं।
हिम किरीटिनी के नयनों से
बहती अविरल अश्रु धारा॥१॥

सीमाओं पर अरिदल छाया
रह रह कर उत्पात कर रहा।
और इधर भाई बन बैरी
माता पर आघात कर रहा।
त्याग तपस्या और पौरुष से
हँसे आज रजनीचर सारा॥२॥

उठो द्वारिकाधीश धनंजय
चन्द्रगुप्त संग्राम उठो।
शिवनेरी के तपःपूत हे
वंगेश्वर बलधाम उठो।
उठो कोशलाधीश धनुर्धर
आज पुकारे भारत प्यारा॥३॥

śata-śata dīpa prajvalita haiṁ para
miṭa na sakā jaga kā aṁdhiyārā |
āo jīvana dīpa jalākara
kareṁ prakāśita bhārata sārā ||

āja punaḥ vyākula ho jananī
ārtanāda kara bulā rahī hai |
vyathita diśāe krandana kara taba
pauruṣa ko lalakāra rahī haiṁ |
hima kirīṭinī ke nayanoṁ se
bahatī avirala aśru dhārā ||1||

sīmāoṁ para aridala chāyā
raha raha kara utpāta kara rahā |
aura idhara bhāī bana bairī
mātā para āghāta kara rahā |
tyāga tapasyā aura pauruṣa se
hase āja rajanīcara sārā ||2||

uṭho dvārikādhīśa dhanaṁjaya
candragupta saṁgrāma uṭho |
śivanerī ke tapaḥpūta he
vaṁgeśvara baladhāma uṭho |
uṭho kośalādhīśa dhanurdhara
āja pukāre bhārata pyārā ||3||

If information were soccer, this would be a gooooaol!

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options