Tuze Tej angi Shatanshi Jarihi-तुझे तेज अंगी शतांशे जरीही (Marathi)

We do not have the Audio (MP3) of this song available on this website. If you have the audio, please send it to us by uploading it here. Thanks!

तुझे तेज अंगी शतांशे जरीही उजाळून देऊं दिशा दाहि दाही॥

स्मिताने तुझ्या विश्व तेजे भरेल तमाचे कुठे नाव तेव्हा उरेल
मुखातून ये ना जरी शब्द काही अभागी जना या तरी यापुढेही
तुझे धीर गंभीर ते शब्द कानी अजूनी अम्हा देति उत्साह कार्यी
पुढे चालवू कार्य तूझे सदाही उजाळून देऊ दिशा दाहि दाही॥१॥

समाधी तुझी ही इथे बांधिलेली म्हणूनीच भूमी असे पुण्यशाली
हवेचा इथे हा अणूरेणु पूर्ण तुझ्या आत्मतेजे असे दीप्तिपूर्ण
समाधिस्थ होता तुवा हा दिलेला करांतील तो दीप आम्ही धरीला
पुढे चालवू कार्य तुझे सदाही उजाळून देऊ दिशा दाहि दाही॥२॥

स्मृतिने तुझ्या मात्र अश्रू गळावे सुचावे न काही मनाशी रडावे
पुसूनीच अश्रू पुढे जावयाते तुझा याचितो स्पर्श मी एक हाते
मुखी नाम राहो सदा केशवाचे तरुनी -तदा अश्मही जावयाचे
प्रसादे तुझ्या शक्ति ती अंगि येवो समाधीपुढे प्रार्थना हीच होवो॥३॥

tujhe teja aṁgī śatāṁśe jarīhī ujāḻūna deūṁ diśā dāhi dāhī ||

smitāne tujhyā viśva teje bharela tamāce kuṭhe nāva tevhā urela
mukhātūna ye nā jarī śabda kāhī abhāgī janā yā tarī yāpuḍhehī
tujhe dhīra gaṁbhīra te śabda kānī ajūnī amhā deti utsāha kāryī
puḍhe cālavū kārya tūjhe sadāhī ujāḻūna deū diśā dāhi dāhī||1||

samādhī tujhī hī ithe bāṁdhilelī mhaṇūnīca bhūmī ase puṇyaśālī
havecā ithe hā aṇūreṇu pūrṇa tujhyā ātmateje ase dīptipūrṇa
samādhistha hotā tuvā hā dilelā karāṁtīla to dīpa āmhī dharīlā
puḍhe cālavū kārya tujhe sadāhī ujāḻūna deū diśā dāhi dāhī ||2||

smṛtine tujhyā mātra aśrū gaḻāve sucāve na kāhī manāśī raḍāve
pusūnīca aśrū puḍhe jāvayāte tujhā yācito sparśa mī eka hāte
mukhī nāma rāho sadā keśavāce tarunī -tadā aśmahī jāvayāce
prasāde tujhyā śakti tī aṁgi yevo samādhīpuḍhe prārthanā hīca hovo ||3||

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options