Vaje Naubat Zenda Fadkat-वाजे नौबत झेंडा फडकत (Marathi)

We do not have the Audio (MP3) of this song available on this website. If you have the audio, please send it to us by uploading it here. Thanks!

वाजे नौबत झेंडा फडकत ढोल वाजतो धुम
धिक् तक् तडाड् धुम् दिड् दिड् धुम्
धिक् तक् तडाड् ढोल वाजतो धुम्॥धृ॥

खुळखुळ लेझिम झन् झन् झांजा खेळ रंगला शूरविरांचा
गुलाल फासुनि धुंद बनोनी लेझिम चाले ताल धरोनी॥१॥

सरसर लाठी भिर भिर काठी येथ वंचिका तेथ उडी
द्वंद चालले हातघाइचे सिंहाचे ते लढती बच्चे॥२॥

तिर्र तुतारी भरे अंबरी जोम वाढला स्फुरण करी
जंगल मंगल जंमत गंमत उत्साहाची उधळत दौलत॥३॥

शिर्र शिट्टि सर्व थांबती जमती सारे झेंड्याभवती
म्हणती प्रार्थना एक दिलाने भारत भूसाठीच जिणे॥४॥

vāje naubata jheṁḍā phaḍakata ḍhola vājato dhuma
dhik tak taḍāḍ dhum diḍ diḍ dhum
dhik tak taḍāḍ ḍhoala vājato dhum ||dhṛ||

khuḻakhuḻa lejhima jhan jhan jhāṁjā kheḻa raṁgalā śūravirāṁcā
gulāla phāsuni dhuṁda banonī lejhima cāle tāla dharonī ||1||

sarasara lāṭhī bhira bhira kāṭhī yetha vaṁcikā tetha uḍī
dvaṁda cālale hātaghāice siṁhāāce te laḍhatī bacce ||2||

tirra tutārī bhare aṁbarī joma vāḍhalā sphuraṇa karī
jaṁgala maṁgala jaṁmata gaṁmata utsāhācī udhaḻata daulata ||3||

śirra śiṭṭi sarva thāṁbatī jamatī sāre jheṁḍyābhavatīa
mhaṇatī prārthanā eka dilāne bhārata bhūsāṭhīca jiṇe ||4||

pLS SEND Vaje Naubat Zenda Fadkat GEET

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options