Vijayache Pad Pudhe Takale-विजयाचे पद पुढे टाकिले (Marathi)

We do not have the Audio (MP3) of this song available on this website. If you have the audio, please send it to us by uploading it here. Thanks!

विजयाचे पद पुढे टाकिले।
मनांमनांतुनि करुनि जागरण दुडुम् दुडुम् दुंदुभी घुमविले॥ धृ॥

कालौघाला स्पर्श कशाचा कमलदळाला जसा जलाचा।
क्षणभर भाव न उदासतेचा चंचल चित्तहि अचल बनविले॥१॥

इतिहासाच्या संस्कारानी विजयकथा त्या पुन्हा स्मरोनी।
संघर्षाला सिध्द होउनी पहिले पाउल ठाम रोविले॥२॥

प्रतिक भगवे या सर्वाचे हिमशिखरावर डुलवायाचे।
अखंड भारत निनाद साचे ह्रदयाह्रदयांतून गर्जले॥३॥

व्हावी सेवा मातृभूमिची मनी आस तर समर्पणाची।
जीवनपूजा ध्वजराजाची गुरुपूजेचे गान गाइले॥४॥

vijayāce pada puḍhe ṭākile |
manāṁmanāṁtuni karuni jāgaraṇa duḍum duḍum duṁdubhī ghumavile || dhṛ ||

kālaughālā sparśa kaśācā kamaladaḻālā jasā jalācā |
kṣaṇabhara bhāva na udāsatecā caṁcala cittahi acala banavile ||1||

itihāsācyā saṁskārānī vijayakathā tyā punhā smaronī |
saṁgharṣālā sidhda hounī pahile pāula ṭhāma rovile ||2||

pratika bhagave yā sarvāce himaśikharāvara ḍulavāyāce |
akhaṁḍa bhārata nināda sāce hradayāhradayāṁtūna garjale ||3||

vhāvī sevā mātṛbhūmicī manī āsa tara samarpaṇācī |
jīvanapūjā dhvajarājācī gurupūjece gāna gāile ||4||

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options