Yashne Dumdumavu Tribhuvane-यशाने दुमदुमवू त्रिभुवने (Marathi)

We do not have the Audio (MP3) of this song available on this website. If you have the audio, please send it to us by uploading it here. Thanks!

यशाने दुमदुमवू त्रिभुवने ॥

सकल भेद भारती मिटावे अभिमाने हे राष्ट्र उठावे
आकांक्षांनी अशा आमुची संचरलेली मने॥१॥

कर्तृत्वाच्या विश्वासावर सदैव आम्ही राहू निर्भर
नैराश्याचे ऐकु न येइल यापुढती तुणतुणे॥२॥

मन का दुबळे उदास व्हाया लोह असे का मन गंजाया
का भीषण त्या मुठीत सोने ठरते हिणकस उणे॥३॥

वाळूवरती मीन तडफडे तसेच अमुचे जीवन उघडे
ध्येयसागरी विहरु अथवा क्षणी संपवू जिणे॥४॥

संकल्पाच्या सिध्दीवाचून थांबू आम्ही एकहि न क्षण
नेत्याच्या त्या अधीन केवळ अमुची ही जीवने॥५॥

धीर वृत्तिचा उंच हिमाचल भीषणतेतही निर्भय निश्चल
नेता ऐसा मिळे अम्हाला काय असे मग उणे॥६॥

yaśāne dumadumavū tribhuvane ||

sakala bheda bhāratī miṭāve abhimāne he rāṣṭra uṭhāve
ākāṁkṣāṁnī aśā āmucī saṁcaralelī mane ||1||

kartṛtvācyā viśvāsāvara sadaiva āmhī rāhū nirbhara
nairāśyāce aiku na yeila yāpuḍhatī tuṇatuṇe ||2||

mana kā dubaḻe udāsa vhāyā loha ase kā mana gaṁjāyā
kā bhīṣaṇa tyā muṭhīta sone ṭharate hiṇakasa uṇe ||3||

vāḻūvaratī mīna taḍaphaḍe taseca amuce jīvana ughaḍe
dhyeyasāgarī viharu athavā kṣaṇī saṁpavū jiṇe ||4||

saṁkalpācyā sidhdīvācūna thāṁbū āmhī ekahi na kṣaṇa
netyācyā tyā adhīna kevaḻa amucī hī jīvane ||5||

dhīra vṛtticā uṁca himācala bhīṣaṇatetahī nirbhaya niścala
netā aisā miḻe amhālā kāya ase maga uṇe ||6||

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options