Saamaajik Samarasataa Samataa  • Title: Saamaajik Samarasataa Samataa
  • Genre: Social
  • Language: Gujarati
  • Length: 5:19 minutes (4.87 MB)
  • Format: MP3 Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
If you have the lyrics (words) of this song, please send it to us by submitting it in the comments section below. Thanks!

Saamaajik Samarasataa Samataa Banee Rahyo Yug Dharma Mahaan
Hindu Bhaav Hriday Laee Jaage Bhaarat Maa Naa (Sahu Santaan) x 2
Naheen Punar Bhav Nee Aakaankshaa Vaibhav Raajya Tanun Naheen Kaam
Dukhit Shoshit Peedit Jan Hit Rantidev No Anupam Tyaag
E Aadarsh Hriday Maa Dhaaree Peedit Jan Nee Karavaa Sahaay
Oonch Neech Naa Bhed Aneko Shatako Naa Duhkh Dard Apaar
Deen Daridree Naaraayan Naa Apamaano Naa Shool Apaar
Samataa Mamataa Sneh Prem Thee Shool Tano Karavaa Upachaar
Ann Vastra Naa Bhandaaro Ho Jan Jan No Jeevan Aadhaar
Saamaajik Sanmaan Praapti Ho Maanavataa No Saakshaatkaar
Bhaarat Maataa Nee Jay Jay Ho Divya Swapna Saakaar Ho
Saamaajik Samarasataa Samataa Banee Rahyo Yug Dharma Mahaan
Hindu Bhaav Hriday Laee Jaage Bhaarat Maa Naa (Sahu Santaan)

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options