Unnathojwala guruswaroopiy  • Title: Unnathojwala guruswaroopiy
  • Genre: Sangha
  • Language: Kannada
  • Length: 5:04 minutes (4.64 MB)
  • Format: MP3 Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
If you have the lyrics (words) of this song, please send it to us by submitting it in the comments section below. Thanks!

ಉನ್ನತೋಜ್ವಲ ಗುರುಸ್ವರೂಪಿಯೆ
ಧ್ವಜ ನಮೋ ಚಿರಸ್ಪೂರ್ತಿದಾತಾ ||ಪ||

ಹೃದಯ ಸಾಗರದರುಣ ಜಲದಲಿ ಭಾವಕಮಲದ ಅಗ್ನಿಕಾಂತಿ
ಧ್ಯೇಯ ಭಾಸ್ಕರನುದಯ ಕಾಲದಿ ಅರಳಿ ದಲದಲ ತಾನೆ ಪ್ರಣತಿ
ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಶುಚಿ ತಳೆದು ನಿಂತ, ದೀಕ್ಷೆಯಲಿ ಅಚಲತೆಯನಾಂತ
ಬಾಳಸೌಧದ ಭವ್ಯ ಶಿಖರದ ತ್ಯಾಗಸ್ತಂಭದ ತುದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ||೧||

ತಾಯ್ಧರೆಯ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಯುವಜನ ಒಂದುಗೂಡುತ ಬಂಧುಭಾವದಿ
ಧ್ಯೇಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದುತ್ಕಟ ಬಯಕೆ ದಿವ್ಯತೆಯಾಂತು ಹೃದಯದಿ
ಸಾಧನಾಮಯವಾಗಿ ಜೀವನ, ಚಿರ ಸಮರ್ಪಿತ ತನುಮನ
ಸ್ವೀಕರಿಸು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಕರುಣಿಸು ಸ್ಪೂರ್ತಿಧಾರೆಯ ಸತತವೆರೆಯುತ ||೨||

ಅಂತರಂಗದ ಧ್ವನಿತರಂಗದ ಮಧುರ ಸ್ಪಂದನ ರೌದ್ರವಾಗುತೆ
ಶೌರ್ಯ ಧರ್ಯದ ಕ್ಷಾತ್ರತೇಜದ ವಜ್ರಲೇಪನ ರಕ್ಷೆಯಾಗುತೆ
ದೀಪ್ತಗೊಳ್ಳಲಿ ಸುಪ್ತಚೇತನ, ಕೆಚ್ಚು ಕಲಿತನ ಅರಳಿ ನೂತನ
ಆದಿ ಅಂತ್ಯವ ಮೀರುತೇರುತ ಹಾರು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭೆಯ ಬೀರುತ ||೩||

please send Unnathojwala guruswaroopiy kannada lyrics on my mail id ASAP

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options