Audio

n/a

n/a

n/a

n/a

Hindu Jage To Vishva Jage

Hindu Jage To Vishva Jage - Hinduism - Hindi - 2:14 minutes (2.04 MB)

hindu jage to vishva jage, aur svaabhimaan sankalp jage
satya dharma ki viajaya sunishchit, roma roma huunkaar jage ||

svarNima yuga itihaas jage, nija gaurava vishvaas jage

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a