Sort by Newest Geets

GeetAudio File
Shata Shata Vandana
Parama Pavitra
Varunnu Ganga
Bhaghwat Kodiye
Poojya Janani
Etanitani Pavana Bharata
Vanda Janani
Pooja cheyyan Neramayi
Hindu Rastra Jaitra Ratham
Divya dhyeya ki or Tapaswi-दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी
Hindu Swayamsevak Sangh (HSS) - Prarthana
Poorna Vijay Sankalpa
Manasa Satatam Smaraniyam-मनसा सततम् स्मरणीयम्
Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS)-Prarthana
Hindu Bhoomi Ka Kan Kan Ho
Jaag Utha hai aaj desh ka
Hindu Bhoomi Ki Hum Santaan
Gelu daniyu gudu gudugi
Kaledihudu kaavirulu - ಕರವ ಜೋಡಿಸಬನ್ನಿ
Taruna Balada
Dharmaveer Ham
Katta Banni Tarunare ಕಟ್ಟಬನ್ನಿ ತರುಣರೆ
Samarasyada Navya Yugake-ಸಾಮರಸ್ಯದ ನವ್ಯಯುಗಕೆ
Karava Jodisa Banni-ಕರವ ಜೋಡಿಸ ಬನ್ನಿ
Hu Hareyada Honganasugale-ಹೂ ಹರೆಯದ ಹೊಂಗನಸುಗಳೆ
Vandanamammaa-O Amba Bhaarataamba
Sanghe Shakti Kalou Yuge
Saagaram Pongutunnadi
Palle Pallenu lepi
Paharaa Hushaar