audio by language telugu

Bharati ma Kannatalli

Bharati ma Kannatalli - Patriotic - Telugu - 5:24 minutes (3.71 MB)

భారతి మా కన్నతల్లి భాగ్యోదయ కల్పవల్లి

Jana Jagruta Navabharata Mahodayam

Jana Jagruta Navabharata Mahodayam - Patriotic - Telugu - 5:17 minutes (3.64 MB)

జన జాగృత నవభారత మహోదయం
ఈ కనులతోనే కాంచుదాం

PadanDi Bharata YuvakulAra

PadanDi Bharata YuvakulAra - Patriotic - Telugu - 3:15 minutes (2.24 MB)

పదండి భరత యువకులార పౌరుషంబు పొంగగా

Bratuku SukhamayyEnura

Bratuku SukhamayyEnura - Patriotic - Telugu - 3:43 minutes (2.55 MB)

బ్రతుకు సుఖమయ్యేనురా

Lendira Sivametti Randira

Lendira Sivametti Randira - Patriotic - Telugu - 4:41 minutes (3.22 MB)

లెండిరా లెండిరా శివమెత్తి రండిరా మనం మనం మహాగణం

Paharaa Hushaar

Paharaa Hushaar - Patriotic - Telugu - 3:29 minutes (2.39 MB)

పహరా హుషార్ పహరా హుషార్ పహరా హుషార్

Palle Pallenu lepi

Palle Pallenu lepi - Patriotic - Telugu - 4:06 minutes (2.82 MB)

పల్లె పల్లెను లేపి గుండె గుండెను ఊపి
నిండు శక్తిని జూపి నింగి నేలను జూపి

Saagaram Pongutunnadi

Saagaram Pongutunnadi - Patriotic - Telugu - 4:03 minutes (2.79 MB)

సాగరం పొంగుతున్నదీ హిందు సాగరముప్పొంగుతున్నదీ

Sanghe Shakti Kalou Yuge

Sanghe Shakti Kalou Yuge - Patriotic - Telugu - 2:47 minutes (1.92 MB)

సంఘే శక్తి: కలౌ యుగే సంఘే శక్తి: కలౌ యుగే

Vandanamammaa-O Amba Bhaarataamba

Vandanamammaa-O Amba Bhaarataamba - Patriotic - Telugu - 2:53 minutes (1.98 MB)

వందనమమ్మా - ఓ అంబ భారతాంబ నీకు వందనమమ్మా

Madhavaa NI talapu DeSa SEvaku pilupu

Madhavaa NI talapu DeSa SEvaku pilupu - Bharat - Telugu - 4:02 minutes (2.77 MB)

మాధవా నీ తలపు దేశ సేవకు పిలుపు
స్వార్ధ చింతన పైన త్యాగ భావన గెలుపు

Sadhu Sujana Toshini

Sadhu Sujana Toshini - Bharat - Telugu - 8:29 minutes (5.83 MB)

సాధు సుజన తోషిణీ సకల శత్రు శోషిణీ
శరణాగత ధరణీతల జన గణ పరిపోషిణీ

Vishwa Bharat Veera Levoyi

Vishwa Bharat Veera Levoyi - Bharat - Telugu - 3:15 minutes (2.23 MB)

విశ్వభారత వీర లేవోయీ ప్రగతి పథముల వెంట పదవోయీ

Navabharata aakaSam Lo

Navabharata aakaSam Lo - Bharat - Telugu - 5:30 minutes (3.78 MB)

నవ భారత ఆకాశంలో పెను చీకటి క్రమ్మిన వేళ

Hinduvuga Janminchuta ila lo

Hinduvuga Janminchuta ila lo - Bharat - Telugu - 4:14 minutes (2.91 MB)

హిందువుగా జన్మించుట ఇలలో మహా భాగ్యమని మరువకురా

Namo Janani Bharatvani

Namo Janani Bharatvani - Bharat - Telugu - 4:31 minutes (3.11 MB)

నమో జనని భారతావనీ సకల సౌఖ్య సంధాయినీ

KelmODtumO deva Keshava

KelmODtumO deva Keshava - Bharat - Telugu - 5:45 minutes (3.95 MB)

కేల్మోడ్తుమో దేవ కేశవా
పెను తుపానున దివురు మన దేశ నౌక

Divikegina Mana Desabhaktula

Divikegina Mana Desabhaktula - Bharat - Telugu - 4:06 minutes (2.82 MB)

దివికేగిన మన దేశభక్తుల
అడుగుజాడలే అనుసరింపవలెనోయీ

Sivude taanai Sivuni koluchunatu

Sivude taanai Sivuni koluchunatu - Bharat - Telugu - 5:07 minutes (3.51 MB)

శివుడే తానై శివుని కొలుచునటు రాష్ట్ర దేవతారాధనము

Maadenoy Hindustan

Maadenoy Hindustan - Bharat - Telugu - 4:01 minutes (2.76 MB)

మాదేనోయ్ హిందుస్తాన్ మాదే మాదే మాదేనోయ్

Manamanthaa Hinduvulam

Manamanthaa Hinduvulam - Bharat - Telugu - 3:23 minutes (2.32 MB)

మనమంతా హిందువులం అదే అదే మన అనుబంధం

Swaagatam Suswaagatam

Swaagatam Suswaagatam - Bharat - Telugu - 4:43 minutes (3.25 MB)

స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాగతం శుభ స్వాగతం
స్వాగతం స్వాగతం స్వాగతం స్వాగతం

Maa Tenugu Thalliki

Maa Tenugu Thalliki - Bharat - Telugu - 3:24 minutes (2.34 MB)

మా తెనుగు తల్లికి మల్లెపూదండ
మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు

Thalli Bharathi Vandanamu

Thalli Bharathi Vandanamu - Bharat - Telugu - 4:35 minutes (3.15 MB)

తల్లీ భారతి వందనము
నీ ఇల్లే మా నందనము
మేమంతా నీ పిల్లలము

Thenala Thetala Matala Lo

Thenala Thetala Matala Lo - Bharat - Telugu - 4:37 minutes (3.17 MB)

తేనెల తేటల మాటలతో మన దేశ మాతనే కొలిచెదమా

Jaya Bharatha Vaani

Jaya Bharatha Vaani - Bharat - Telugu - 2:43 minutes (1.86 MB)

జయ భారతా వాణీ సకల కళా రాణీ
సంగీత వాహినీ స్వర హార ధారిణీ
అభివందనం అభివందనం

Manade E Pravahinche Nitya Samskruti

Manade E Pravahinche Nitya Samskruti - Bharat - Telugu - 2:51 minutes (1.96 MB)

మనదే ఈ ప్రవహించే నిత్య సంస్కృతి
మనదే సువిశాలమైన భవ్య భారతి

Saha Jeevaname Santi Ki Nelavani

Saha Jeevaname Santi Ki Nelavani - Bharat - Telugu - 3:24 minutes (2.34 MB)

సహజీవనమే శాంతికి నెలవని
అంటరానితనమమానుషమ్మని
వివిధత్వములో ఏకత్వములే

Madhavaa Nee Bhavya Charitamu

Madhavaa Nee Bhavya Charitamu - Madhav-stuti - Telugu - 3:43 minutes (2.55 MB)

మాధవా నీ భవ్య చరితము స్ఫూర్తి నిచ్చును మాకు నిరతము

Sangham Pilichindiraa

Sangham Pilichindiraa - Bharat - Telugu - 2:15 minutes (1.55 MB)

సంఘం పిలిచిందిరా హిందు వీర లేవరా
నిత్య శాఖ స్ఫూర్తితో దీక్ష నేడు పూనరా

Swamiji Vivekudu Kalalu Kanna Bharatam

Swamiji Vivekudu Kalalu Kanna Bharatam - Bharat - Telugu - 2:57 minutes (2.71 MB)

స్వామీజీ వివేకుడు కలలు గన్న భారతం
గత వైభవ శిఖరాల అంచుదాక చేర్చుదాం

Jhanana Jhanana Jhanana Kadali ra

Jhanana Jhanana Jhanana Kadali ra - Bharat - Telugu - 2:06 minutes (1.92 MB)

ఝణణ ఝణణ ఝణణ కదలిరా సోదరా
మనిషిని మనిషిగ మార్చగా అంతరాలు తొలగించగ

DeSamosagina Dehame Idi

DeSamosagina Dehame Idi - Bharat - Telugu - 2:01 minutes (1.39 MB)

దేశమొసగిన దేహమే ఇది దేశమే నిను పిలిచెరా

Yetuloohinchitivayya Vijayamu

Yetuloohinchitivayya Vijayamu - Bharat - Telugu - 3:14 minutes (2.22 MB)

ఎటులూహించితివయ్యా విజయము ఏ విధి గాంచితివయ్యా

O Narmada Baanam..O Saalagraamam

O Narmada Baanam..O Saalagraamam - Bharat - Telugu - 3:14 minutes (2.22 MB)

ఓ నర్మద బాణం ఓ సాలగ్రామం
ఓ వంశీ రాగం అదే సంఘ యోగం

Idi Naa Bharata desam

Idi Naa Bharata desam - Bharat - Telugu - 3:03 minutes (2.1 MB)

ఇది నా భారత దేశం ఇది నా భావ నివేశం

Prarthana Gaikonumu Thalli

Prarthana Gaikonumu Thalli - Bharat - Telugu - 1:52 minutes (1.29 MB)

ప్రార్ధనా గైకొనుము తల్లీ భారతీ జయ కల్పవల్లీ

Uttishthata Bharathasuta

Uttishthata Bharathasuta - Bharat - Telugu - 1:55 minutes (1.32 MB)

ఉత్తిష్ఠత భరతసుతా ఉత్తిష్ఠత కార్య రతా
నవ భారత భూఖండము నాకముగా నొనరింపగ

Oka Deepam to Marioka Deepam

Oka Deepam to Marioka Deepam - Bharat - Telugu - 3:22 minutes (2.32 MB)

ఒక దీపం తో మరియొక దీపం వెలిగించాలి
హిందువులో చైతన్య దీప్తిని రగిలించాలి

Aata Kalasi Aadudam Pata Kalasi Paadudam ఆట కలసి ఆడుదాం పాట కలసి పాడుదాం

Aata Kalasi Aadudam Pata Kalasi Paadudam ఆట కలసి ఆడుదాం పాట కలసి పాడుదాం - Bharat - Telugu - 2:05 minutes (1.43 MB)

ఆట కలసి ఆడుదాం పాట కలసి పాడుదాం

Veera Keshava Janmame

Veera Keshava Janmame - Bharat - Telugu - 3:43 minutes (3.41 MB)

వీర కేశవ జన్మమే మన భారతావని పుణ్యము

Bharata DEsam Mana Janma PradEsam

Bharata DEsam Mana Janma PradEsam - Bharat - Telugu - 5:54 minutes (4.06 MB)

భారత దేశం మన జన్మ ప్రదేశం
భారత ఖండం ఒక అమృత భాండం

Manadenoyi Bharatha Desam

Manadenoyi Bharatha Desam - Bharat - Telugu - 4:25 minutes (3.03 MB)

మనదేనోయ్ భారత దేశం భారత దేశం మనదేనోయ్

Saagovoyi SOdaraa Samara Seela Yodhuda

Saagovoyi SOdaraa Samara Seela Yodhuda - Bharat - Telugu - 4:33 minutes (3.13 MB)

సాగవోయి సోదరా సమర శీల యోధుడా
ఆగని ఈ పయనంలో తుది విజయం మనదిరా

Nitya Saadhana Pathamuna

Nitya Saadhana Pathamuna - Bharat - Telugu - 5:12 minutes (3.58 MB)

నిత్య సాధనా పథమున నిలిపిన ఓ కేశవా
నీ అడుగుజాడలలో సాధన కొనసాగిస్తాం

Asetu Seeta nagamu ఆ సేతు శీతనగము

Asetu Seeta nagamu ఆ సేతు శీతనగము - Bharat - Telugu - 4:58 minutes (3.41 MB)

ఆ సేతు శీతనగము అంజలించె మాధవజీ
అందుకొనుము శ్రధ్ధాంజలి మేరు ధీర గురూజీ

Matru Murthi Padaala Mundara

Matru Murthi Padaala Mundara - Bharat - Telugu - 4:58 minutes (3.41 MB)

మాతృమూర్తి పదాల ముందర మోకరిల్లిన యువకులం

Ee Pudami

Ee Pudami - Bharat - Telugu - 2:34 minutes (2.36 MB)

ఈ పుడమి నా తల్లి నేనామె పుత్రుడను
నా తల్లి వైభవము ఎలుగెత్తి చాటెదను

Padudaam Padudaam

Padudaam Padudaam - Bharat - Telugu - 3:04 minutes (2.81 MB)

పాడుదాం పాడుదాం భారతి జయ గీతం
వాడిపోని వైభవాల పావన సంగీతం